Wyprawy Fotograficzne

Wyprawy Fotograficzne

XVI Wyprawa Warsztatów Fotograficznych w Krakowie

Nowy Jork 2019 

Startujemy z Krakowa 6 maja 2019 r. godz. 7.30