Wyprawy Fotograficzne

Wyprawy Fotograficzne

XVII Wyprawa Warsztatów Fotograficznych w Krakowie

Dokąd wybierzemy się w 2019 r. ? 

Zadecydujemy wspólnie z uczestnikami już wkrótce.